Ứng viên tham gia chương đào tạo phỏng vấn tuyển dụng phải:

– Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

– Có trình độ ngôn ngữ từ N2 tiếng Nhật hoặc 800 TOEIC trở lên.