Mr. Ogawa Mitsuo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CRAIG CONSULTING NHẬT BẢN

GIỚI THIỆU CHUNG

Mr. Ogawa Tốt nghiệp Đại học Waseda và lấy bằng MBA từ Đại học Pittsburgh. Ông từng làm việc trong ban tư vấn tại Viện nghiên cứu Sanwa và PwC Consulting.

 

Vào năm 2004, Mr. Ogawa bắt đầu sự n ghiệp của mình và tiếp tục phát triển nó cho đến ngày nay. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực và đã tư vấn cho ban quản lý của hơn 250 công ty. Đặc biệt, với phương pháp đào tạo cùng các kiến thức về các công ty tại Nhật Bản, Mr. Ogawa có thể dễ dàng tư vấn, đào tạo, hỗ trợ người Việt Nam làm việc trong các công ty Nhật Bản.